Dualiteit of polariteit

door | nov 30, 2022 | Blog | 0 Reacties

Dualiteit betekent dat twee tegengestelde krachten samenkomen en door samenkomst chaos creëren. De twee polen stoten elkaar constant af waardoor er een doorgaande strijd is tussen de twee en de één de ander eronder wil krijgen en wil laten verdwijnen. Voorbeeld: zwart-wit, rijk-arm. 

Polariteit daarentegen, is het idee dat twee tegenovergestelde krachten in alles in dit universum simultaan bestaan, naast elkaar. Niet als competitieve krachten maar aanvullend aan elkaar, omdat ze samen een onderdeel zijn van een geheel. Dat betekent ook dat ze elkaar nodig hebben; ze kunnen niet zonder elkaar. Een twee-heid in eenheid. De zogenaamde twee kanten aan dezelfde medaille. Waarbij beiden bestaan en één niet beter is dan de ander.

Kijk je nu naar het huidig wereldbeeld wat geschetst wordt, dan verfoeit men momenteel polarisatie. 

Het geschreeuw, het ongegeneerd uitlatingen doen op sociale media, de verdeling door volgers van feiten. Het labelen en belachelijk maken van mensen door een slim spel met woorden. 

Dit wordt gelabeld als het gevaarlijke polarisatie. Alleen IS dit NIET polarisatie. 

Dit is een groot misverstand! 

Dit is namelijk: Dualiteit. 

Dualiteit verdeelt en zorgt voor afscheiding. Terwijl polarisatie vanuit Zijn juist verbindt en integreert! 

Het woord ‘polariseren’ wordt bewust verkeerd neergezet omdat de oude macht wegvalt op het moment dat wij allen mét onze verschilletjes in verbinding gaan staan, als deeltjes van het geheel, verbonden als Eén. 

Dat dient de agenda van dualiteit niet. 

Deze misvatting voedt de versterking van de verdeel en heers- maatschappij, het IK-denken, wat al miljoenen jaren op deze planeet gevoed word, en wat op dit moment aan het afbrokkelen is. 

Het IK-denken valt uiteen, breekt af.

Oude systemen werken niet meer omdat ons Bewustzijn groeit in het weten en terugkeren in wie we echt in ons wezen zijn. 

Daarnaast hebben we als aardbewoners een gezamenlijk doel waarvan we door de stuiptrekkingen van de dualiteit afgeleid worden. 

Als we nog langer ons gezamenlijk mens-Zijn willen uitoefenen, mogen we leren om anders te kijken naar hetzelfde.

Mogen we leren om boven de angst uit te stijgen, onze innerlijke shit op te ruimen, om zo ons licht te kunnen laten schijnen. Om met dit licht hetgeen wat afbreekt, op te ruimen en te besluiten in hoe verder, om vervolgens te gaan bouwen. 

Deze tijd van angst en onzekerheid maakt dat we de snelcursus ‘Bewustzijnsverhoging’ volgen én geven. 

Keer jij je blik naar buiten of naar binnen? 

Geloof jij alles wat je ziet? 

Of geloof je eerst? Vervolgens zie je wat je gelooft.

Wat kies jij?

Angst of vertrouwen? 

Chaos of Eenheid? 

Dualiteit of polariteit?